Welkom

 

Kennispoort is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met kennistransfer. Kennispoort heeft een belangrijke rol in de drempelverlaging voor kennisoverdracht en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarom is Kennispoort gesitueerd in de directe nabijheid van een grote kennisinstelling, de TU/e en biedt het naast de Kamer van Koophandel ook onderdak aan andere organisaties voor het bedrijfsleven.